Vand proprietate imobiliara teren si transformator

Prunisor, Mehedinti 83860 lei
Acum 5 zile ID #43881
Dotari:
Acces asfaltat
Descriere
Debitorul SC LORY COM SRL - în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Romană nr. 4A, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 1615365, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/481/1991, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 71/20.05.2024, aprobat conform hotararii adunarii creditorilor din data de 30.05.2024 publicata in BPI si necontestata, urmatorul bun mobil/imobil:

Proprietate imobiliara compusa din:

 Bunul imobil: TEREN intravilan, avand suprafata de 6.615 mp., cu nr. cadastral 427 si nr. CF 50521, categorie de folosinta curti-constructii, imprejmuit cu gard din zidarie si porti de acces metalice situat in Sat Prunisor, Comuna Prunisor, Judeţul Mehedinţi la pretul de pornire a licitatie in suma de 82.690 Euro, pret exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) si

 Bunul mobil: Transformator distributie ELECMOND cu o putere de 63 KVA existent pe teren la pretul de pornire a licitatie in suma de 1.170 Euro, pret exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)

Total valoare bun mobil/imobil valorificate in bloc in cuantum de 83.860 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 04.07.2024, orele 14:00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidator judiciar procedează la vânzarea bunului mobil/imobil descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 60 din data de 12.10.2022, de deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Lory Com SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2959/101/2020.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Lory Com SRL deschis la Exim Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100092691741, pana la data de 03.07.2024 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bun mobil/imobil, precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in sumă de 500,00 lei+TVA.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă faptul că au fost achitate garanțiile de participare la licitație, contravaloarea caietului de sarcini, respectiv documentele prevazute in caietul de sarcini pentru participare la licitatie, la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil/imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional ales al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.
office consultant
office consultant Pe site din: 10 mai 2024 Anunturile utilizatorului