Consultanta SSM-Protectia Muncii, PSI-PC/SU, ISCIR

Iasi, Iasi 100 lei
Acum 1 luna ID #43823
Descriere
www.ehsprevention.ro

EHS-PREVENTION SRL vă oferă Consultanta Tehnică în domeniile SSM-Protecția Muncii și Situații de Urgență – PSI și PC, Servicii ISCIR operator RSVTI, Protecția Mediului, Servicii de examinare medicală şi psihologică – Medicina Muncii, Verificări PRAM - măsurători prize de pământ și verificarea continuității prizei de pământ :respectând legislația în vigoare: Legea 319/2006 a SSM, Legea 307/2006 a A.I.I., Legea 64/2008 a ISCIR , Legea 211/2011 a Protecției Mediului.

Servicii de Consultanta Tehnică în domeniul Securității și Sănătății în Munca (SSM) - Protecția Muncii
- Întocmirea documentației tehnice necesare funcționarii din punct de vedere al Protecției Muncii
- Instrucțiuni proprii, generale și la locul de muncă de Securitate și Sănătate în Muncă
- Plan de prevenire și protecție ;
- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire ;
- Întocmirea fiselor de expunere a factoriilor de risc;
- Întocmirea tematicii periodice de instruire;
- Decizii privind efectuarea instructajelor și a masurilor interne pe linie de SSM;
- Operarea fișelor de instruire individuale pe linie de;
- Documentația tehnica SSM, etc.

Servicii de Consultanta Tehnica în domeniul Situațiilor de Urgență – Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecției Civile serviciile cuprind:
- Documentația de autoritate PSI;
- Planul de evacuare;
- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire ;
- Operarea și completarea periodică a fișelor de instruire PSI și PC, etc

Servicii ISCIR operator RSVTI - responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor sub presiune și de ridicat ce instra sub incidența ISCIR;
Autorizări iscir : stivuitor, nacelă, ascensor, elevator, autoclave, pod rulant, scări rulante
Autorizări interne a personalului care deservește instalațiile sub incidența ISCIR;
Servicii de Consultanță Tehnică În domeniul Protecției Mediului :
-Dosar de gestiune a deșeurilor identificate, documentele justificative ale predării deșeurilor, contractele cu operatorii economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;
-Întocmirea raportării anuale a deșeurilor și depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;
-Reprezentarea societății dvs. în relația cu autoritățile de control;
-Consultanță în vederea identificării agenților economici specializați pentru colectarea deșeurilor;
Verificări PRAM pentru spații comerciale, birouri, spații de producție și locuințe, unde verificăm :
-rezistența de dispersie prizelor de pământ ;
-rezistența de izolație cu tensiune marita (până la 1000 V);
-verificări la sistemul paratrăsnet ;

EHS-PREVENTION SRL vă oferă servicii de consultanță tehnică Coordonator SSM – șantiere mobile și temporare – în conformitate cu HG 300/2006;

Servicii de Medicina Muncii - examinare medicală şi psihologică - la angajare sau periodică prin care se identifică factorii de risc din cadrul fiecărui loc de muncă.

Pentru alte detalii, vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin e-mail.
0732 575 786